Huruvida Preem får påbörja sin planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle avgjorts i dag. Men beslutet skjuts upp en vecka.

ANNONS