Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jan-Olof Johansson (S) valdes till kommunalråd i Lysekil fram till 2022. Bild: Ingvar Spetsmark
Jan-Olof Johansson (S) valdes till kommunalråd i Lysekil fram till 2022. Bild: Ingvar Spetsmark

Beslut om Utsiktsberget och Tronebacken

Den infekterade frågan om nya bostäder vid Utsiktsberget var något som togs upp till beslut på fullmäktige i Lysekil. Fullmäktige beslutade efter debatt att förlänga avtalet.

- Det här ärendet har hållit på i tio år, säger Ronald Rombrant (Lp). Under den tiden har ramavtalet förlängs flera gånger. Nu ser vi att kommunen har resurser att utnyttja det här området själva. Därför vill vi inte förlänga avtalet.

Satsningen vid Utsiktsberget är en satsning på att skapa ett nytt bostadsområde nära Fiskebäckskil. Det är Skaftöbo AB som står bakom satsningen. Tidigare var även Peab inblandat i projektet.

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) tycker att ramavtalet ska förlängas.

- Det här frågan har pågått länge, säger han. Det är några saker som måste färdigställas när det gäller satsningen vid Utsiktsberget. Jag är övertygad om att kommunen måste backa flera steg om vi skulle ta över projektet.

Lars Björneld (L) ville också att projektet skulle fortsätta som planerat och yrkade bifall till förslaget att förlänga ramavtalet.

Gynnar sommarboende

Maria Granberg (MP) tyckte att ramavtalet skulle avbrytas..

- Det här förslaget kommer att gynna sommarboende och målsättningen med projektet är att de som vill bo där får fin havsutsikt.

Håkan Smedja (V) kallade satsningen för helt huvudlöst och yrkade på att förslaget skulle avslås.

Frågan avgjordes genom votering där kommunstyrelsens förslag att förlänga avtalet ställdes mot Ronald Rombrants förslag att inte förlänga ramavtalet. 18 av fullmäktiges ledamöter röstade på att avtalet skulle förlängas. 12 ledamöter ville inte förlänga avtalet.

Köpte mark

En annan fråga som ledde till debatt var förslaget att kommunen skulle köpa två tomter för nio miljoner vid Norra Tronebacken för nio miljoner kronor i syfte att skapa ett nytt bostadsområde med cirka 100 nya bostäder.

- Vi motsätter oss det här köpet eftersom det handlar om att bygga bostäder,. säger Maria Granberg (MP) som bland annat nämnde arbetet med att ta fram en ny grön strategi i Lysekils kommun som väntas bli klar nästa år.

- Jag hoppas att vi tar ett bra förslag i dag och vi har bestämt oss för att yrka bifall till förslaget att köpa området, säger Ulf Hanstål (M).

Fullmäktige tog beslut att köpa marken vid Tronebacken för nio miljoner.

Det var sammanlagt 17 ärenden som behandlades på fullmäktiges sista möte det här året. Några frågor som behandlades var riktlinjer för en medarbetarplattform. Dessutom besvarades ett antal motioner och medborgarförslag.

Det nya styret i Lysekil

Kommunstyrelsen: Ordförande och nytt kommunalråd: Jan-Olof Johansson (S). Förste vice ordförande: Emma Norén (MP). Andre vice ordförande och oppositionsråd: Ronald Rombrant (Lp). Övriga ledamöter: Christina Gustavsson (S), Håkan Kindstedt (L), Fredrik Häller (L), Ulf Hanstål (M), Christoffer Zakariasson (SD), Yngve Berlin (Kp)

Samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande: Lars Björneld. Vice ordförande: Ulf Hanstål (M).

Utbildningsnämnden: Ordförande: Monica Andersson (C). Vice ordförande: Jeanette Jansson (Lp).

Socialnämnden: Ordförande: Ricard Södergren (S). Vice ordförande: Ronny Hammargren (Lp).

Lysekils Stadshus: Ordförande: Christina Gustavsson (S). Vice ordförande; Ulf Hanstål (M).

Lysekilsbostäder: Ordförande: Mårten Blomqvist (S). Vice ordförande: Tomas Andreasson (Lp).

Havets hus; Ordförande: Micael Melin (S). Vice ordförande: Gert-Ove Forsberg.

Leva i Lysekil: Ordförande: Agneta Blomqvist (S). Vice ordförande: Bo Gustafsson (LP).

Lysekils hamn: Ordförande: Klas-Göran Henriksson (S). Vice ordförande: Gert-Ove Forsberg (Lp).

Kommunrevisionen: Ordförande: Kent Olsson (M). Vice ordförande: Dan Jagefeldt.