Testar. Den här undervattensfarkosten programmeras först och söker sedan på egen hand av ett större område.
Testar. Den här undervattensfarkosten programmeras först och söker sedan på egen hand av ett större område.

De vill skapa testområden ute i havet

I framtiden kan Lysekil och Orust bli ett viktigt centrum i Europa för företag, universitet eller andra som vill testa olika typer av produkter i havsmiljö. Projektet Testsite Skagerrak är ett första steg i en sådan satsning.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

– Det här är utmärkta områden för de som vill testa olika typer av produkter i havsmiljö, säger Michael Klages, chef på Lovéns centrum i Fiskebäckskil.

De områden ute till havs som är aktuella för olika tester är Kristineberg och Islandsberg på Skaftö och Hermanö och Svanesund som hör till Orust kommun. De här områdena skiljer sig åt när det gäller det gäller exempelvis vågor och strömmar jämfört med andra platser i Europa där olika tester kan göras.

– Det handlar om fyra områden med olika förutsättningar, säger Anne Gunnäs, som fått i uppdrag att samordna och utveckla Testsite Skagerrak.

ANNONS

Nämnas bör att Islandsberg utanför Skaftö har använts som en plats för olika tester ända sedan 2004 när Uppsala universitet inledde försöken med vågkraftverk. I dag finns det inte kvar några sådana anläggningar i området.

– I dag finns det ett tillstånd som innebär att flera olika produkter som har med utvinning av energi till havs får lov att testas, säger Michael Klages.

Det som väntar närmast är ett test av en obemannad undervattensfarkost som ska användas för att söka av ett större område under havsytan.

– Datorn i den här farkosten har programmerats innan den sänks ner i havet och sedan sköter farkosten sig själv säger Michael Klages.

Det kan vara så att farkosten har programmerats att filma längs en undervattensledning eller ta närbilder på något skeppsvrak. Enligt Klages blir de bilder som tas mycket detaljerade.

Till hösten inleds ett annat projekt. Då är det nämligen meningen att Kungliga tekniska högskolan ska använda en fjärrstyrd undervattensfarkost för att studera odlingar av alger. Det handlar om en fjärrstyrd farkost som används vid exempelvis svetsning under havsytan.

– Undervattensfarkosten används också för att studera bottnar på stort djup i Arktis.

Elektronik och optik i havsmiljö, utvinning av energi, test av olika produkter och test och forskning av biologiska och organiska processer är några saker som ska ingå i satsningen. Några konkreta exempel på satsningar som redan gjorts är utbildning av vetenskapsdykare, studiekurser i marin teknik och tester av system för observation inom området marin biokemi.

ANNONS

Lysekils kommun, Bohuslän Marin Energi, Sveriges Tekniska forskningsinstitut och Göteborgs och Uppsala universitet står bakom satsningen.

ANNONS