Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Delade meningar om besparingar 2020 i Lysekil

Oförändrad skatt, investeringar som ska bekostas fullt ut med skattemedel och mer pengar till individ och familjeomsorgen. Det är tre nyheter i det förslag till budget som behandlades av kommunstyrelsen i Lysekil under tisdagen.

– Nästa år räknar vi med att skatteintäkterna blir något lägre än beräknat därför vill vi inte genomföra det förslag på besparingar som nämns i tjänstemannaförslaget, säger Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd i Lysekils kommun.

Förslaget handlar om en besparing på 3, 5 miljoner under 2020. Men det blir alltså inte av.

Delade meningar

Meningarna om hur mycket som ska sparas var delade i kommunstyrelsen. Ronald Rombrant (LP) ville spara åtta miljoner kronor om året fram till 2022.

– Det är viktigt att spara redan i början av kommande planperiod, säger Ronald Rombrant som varnade för kraftiga skattehöjningar eller kraftiga nedskärningar om några år om inget görs.

Rombrant nämnde vidare i debatten att många kommuner i området genomför besparingar redan i början av planperioden.

Kommunistiska partiet krävde istället en oförändrad skattesats, utökad ram till Socialnämnden på tio miljoner och ytterligare fyra miljoner till Utbildningsnämnden.

Saknas resurser

– Eftersom det saknas resurser till verksamheten tycker vi det är viktigt att använda de resurser vi har och det är det vi tänker föreslå, säger Yngve Berlin (KP) som konstaterade att det finns personal inom kommunen som har det tufft.

Det förslag som behandlade av politikerna i Lysekils kommun innebär att 905 miljoner, något mer än i fjol, ska fördelas till skola, vård och omsorg och övrig kommunal verksamhet. Till detta kommer ett antal miljoner i statsbidrag. Skattesatsen föreslås bli oförändrad, 22,46 skattekronor. En sak som lyfts fram i förslaget är ytterligare fyra miljoner till socialnämnden som till viss del är en kompensation för ökat antal placeringar när det gäller barn och ungdomar.

I förslaget nämns också att det är viktigt att kommunen gör ett plusresultat varje år för att förbättra ekonomin.

Finansieras med skatter

De investeringar som ska göras under planperioden 2020 till 2022 ska finansieras med kommunens egna överskott. Totalt handlar det om att satsa 152 miljoner under tre år. Under 2020 planeras investeringar i storleksordningen 51, 3 miljoner.

Större delen av det här beloppet, 29 miljoner, ska användas för reinvesteringar, det vill säga olika typer av satsningar på underhåll och förbättringar. Tre miljoner ska användas för småbåtsverksamheten, 4,3 miljoner ska användas för olika satsningar på exploateringar, exempelvis för det planerade industriområdet Grönskhult på Skaftö. 15 miljoner ska användas till olika nyinvesteringar som beslutas av kommunstyrelsen.

Meningarna om hur mycket pengar som ska sparas var delade i kommunstyrelsen i Lysekil som diskuterade förslaget till budgeten för 2020 på senaste sammanträdet.

Det är fullmäktige som tar beslut om budgeten för 2020 och debattens vågor lär gå höga när det är dags för politikerna att ta beslut om budgeten för nästa år.