Det årliga Vattenloppet i Lysekil går uppehåll: ”Inget lätt beslut”

Efter 13 år kommer Lysekils årliga Vattenlopp att pausas. Loppet syftar till att förbättra kvinnors levnadsvillkor, men ställs nu in på grund av avhopp hos arrangörerna.
– Vi mäktar helt enkelt inte med, säger Ulla Lundwall, president för Lysekils Soroptimistklubb som anordnar Vattenloppet.