Lysekils kommun får ett föreläggande av Skolinspektionen, att utreda situationen för en grundskoleelev som utsatts för kränkningar och riskerar att få ofullständigt betyg.