Färjorna på Gullmarsleden ställs in under fem dagar

Färjetrafiken på Gullmarsleden stängs av dagtid under fem dagar. Detta på grund av ett planerat underhållsarbete.
– Det är nödvändigt av säkerhetsskäl, säger Mattias Bergsten, Trafikverket.