Försvarsmaktens jätteövning hålls i Lysekil – över 26 000 soldater deltar i Aurora 23

Över 26 000 soldater och militära enheter från ytterligare 14 länder. Under våren håller Försvarsmakten en stor militärövning över hela landet, bland annat i Lysekil.
– Syftet är att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige, säger överstelöjtnant Henrik Larsson, som är planeringschef för övningen.