Försvarsmaktens ståndpunkt ger nytt hopp till Lysekilsbanan

Under flera år har Lysekilsbanans framtid varit osäker. Inga säkra besked har kunnat ges från Trafikverket, men sannolikheten att järnvägsspåren kommer nedmonteras verkar minska, det rapporterar Lysekilsposten.