Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Flera oljetankers måste vänta på ankarplats innan de kan få plats vid kaj vid Preemraff. Bild: Anders Netshagen
Flera oljetankers måste vänta på ankarplats innan de kan få plats vid kaj vid Preemraff. Bild: Anders Netshagen

Granskning av klagomål drar ut på tiden

För tankfartyg på väg till Preemraff i Lysekil är Åbyfjorden en praktisk plats att kasta ankar. Men fjorden klassas som ett skyddat miljöområde, och för två år sedan skulle lämpligheten utredas av länsstyrelsen. Nu har ärendet dragit ut på tiden.

Åbyfjorden, liksom flera andra vatten längs med Bohuskusten, är ett så kallat Natura 2000-­område. Det innebär att det finns naturvärden där som är särskilt värda att skydda. Efter att länsstyrelsen fått tips från en privatperson om tankfartyg som ligger för ankare i fjorden under 2016 öppnades ett tillsynsärende. Därefter har ytterligare en privatperson anmält ankringen till länsstyrelsen.

Måste undersöka

– Det är ett par saker som vi ska undersöka. Nämligen om fler fartyg ankrar i Åbyfjorden nu jämfört med hur det såg ut innan fjorden ingick i ett Natura 2000-område och om fartyg lägger till i Åbyfjorden även om det inte är befogat, säger John Thorbäck, handläggare på länsstyrelsens naturavdelning.

Det är också aktuellt att utreda om havsbotten påverkas på något sätt.

Trots att Åbyfjorden är Natura 2000-skyddat är det inte förbjudet att ankra där. Anledningen är att olika regler gäller för olika miljöklassningar. Om ett område är klassat som naturreservat finns det specifika regler för vad som får och inte får göras i området. För ett Natura 2000-område är föreskrifterna otydligare.

Inte tydligt

– Å ena sidan är det ett väldigt starkt skydd, å andra sidan så är det inte helt tydligt utskrivet vad som är olagligt och inte, sa Erik Brimse, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen till Bohusläningen 2016.

Nu har drygt två år passerat och länsstyrelsen har inte kommit mycket längre med ärendet. Enligt John Thorbäck får länsstyrelsens naturavdelning hela tiden in ärenden med högre prioritet.

Från Sjöfartsverket har länsstyrelsen begärt ut information om hur många fartyg som har ankrat i Åbyfjorden, fartygens last och varför de ankrat i fjorden. Men sådan information kan inte med självklarhet fås fram.

Befälhavarens ansvar

Martin Ahlström är lotsområdeschef för Marstrand och Lysekil. Enligt honom har varken Preemraff eller Sjöfartsverket något ansvar för var de fartyg som kommer till raffinaderiet för att lossa eller lasta. Det är befälhavaren på ett fartyg som tillsammans med skeppsmäklaren beställer lots av Sjöfartsverket och där anger de vart de vill gå: antingen till en kaj eller till en ankarplats.

– Vår uppgift är att se till att de fartyg som har lotsplikt kommer in till Brofjorden eller Åbyfjorden på ett säkert sätt. Beslutet om slutlig ankringsplats tas av lots och befälhavare i samråd, men vilket område bestämmer befälhavaren.

Inget förbud

Han påpekar att det inte finns något generellt förbud mot att ankra inne i Åbyfjorden. Däremot finns lämpliga platser utmärkta på sjökortet.

– Generellt kan sägas att det är fritt att ankra där det inte råder ankringsförbud och något förbud finns inte i Åbyfjorden, säger Martin Ahlström.

Enligt Ahlström har uppskattningsvis tolv fartyg ankrat i Åbyfjorden det senaste året. Men även mindre fartyg som inte omfattas av lotsplikt kan ha ankrat i fjorden. De fartygen har inte Sjöfartsverket någon kontroll över.

– Länsstyrelsen har också begärt uppgifter om fartygens last och varför de ankrat i Åbyfjorden men sådana uppgifter har inte Sjöfartsverket tillgång till, säger Martin Ahlström.