Turerna kring Preemraffs planerade utbyggnad fortsätter.