Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ytterligare elva personer ska nyanställas på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.  Joakim Hjelm, chef för anläggningen, räknar inte med att det ska bli svårt att få tag i personal.
Ytterligare elva personer ska nyanställas på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Joakim Hjelm, chef för anläggningen, räknar inte med att det ska bli svårt att få tag i personal.

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil nyanställer

De senaste tre åren har Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, som är en del av Sveriges lantbruksuniversitet, expanderat kraftigt. Nu ska ytterligare elva personer anställas. Det här innebär att Lysekils ställning som ett västsvenskt nav för maritim forskning stärks ytterligare.

– Vi söker flera olika personalkategorier den här gången, säger Joakim Hjelm, chef för Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Det handlar om personer som ska jobba med forskning och utveckling på olika sätt.

I dag är det ett 80-tal personer som är knutna till Havsfiskelaboratoriet i Lysekil som är en del av Sveriges lantbruksuniversitet. De anställda på Havsfiskelaboratoriet arbetar bland annat med biologisk datainsamling, bestånds- och analys av olika ekosystem, vetenskaplig rådgivning som i sin tur ligger till grund för olika typer av beslut som tas både nationellt och internationellt.

Ökar ytterligare

Nu ska antalet anställda öka ytterligare. Den personal som efterfrågas den här gången är bland annat statistiker, forskare i ekologi, biologi, uppskattning och återhämtning av torskbestånd, miljöanalytiker och miljöassistenter. Ett krav på flera av tjänsterna är doktorsexamen inom ett antal olika områden.

– Det har inte varit några problem att hitta personal tidigare, säger Joakim Hjelm. Jag utgår från att vi ska lyckas även den här gången.

En del av expansionen beror på forskningsfartyget Svea som sedan några månader har Lysekil som hemmahamn. Fartyget är byggt på Armonvarvet i Spanska Vigo och togs i drift under sommaren.

Det är Sjöfartsverket som ansvarar för själva driften av fartyget som ligger vid Gullmarskajen.

– Vi har den besättning som behövs på fartyget, säger Lasse Thorell, chef på fartygsenheten på Sveriges lantbruksuniversitet. Sedan är det meningen att olika institutioner ska hyra in sig på fartyget.

Olika uppdrag

Svea är Sveriges modernaste forskningsfartyg och ska användas för olika typer av forskningsuppdrag i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön för i första hand Sveriges lantbruksuniversitet och SMHI. Dessutom kan det bli så att fler myndigheter och universitet i framtiden kan komma att nyttja det moderna och flexibla fartyget.

– De tjänster som utannonseras beror delvis på Svea, säger Mikael Jansson, presschef på SLU.