Under hösten har två småfläckiga rödhajar påträffats i närheten av Havets hus. (Arkivbild)