Hundratal fridlysta hajar dumpade i havet: ”Rena hajslakten”

Marinbiologistudenter upptäckte ett hundratal hajar och rockor på botten av hamnen i Lysekil. När de simmade ner för en närmare titt upptäckte de något obehagligt – fridlysta djur som lämnats illa tilltygade åt sitt öde.
– Vissa var döda och vissa kippade efter syre med gälarna, säger Erik Siemers, en av de som gjorde fyndet.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Vid lunchtid i lördags gjorde tre marinbiologistudenter en märklig upptäckt i vattnet längs hamnen i Lysekil. På botten syntes massor av grumliga siluetter.

– Vi såg snabbt att det var flera pigghajar och rockor. Det kändes väldigt skumt för de låg helt stilla, säger Erik Siemers.

”Märklig första upplevelse”

Studenterna bestämde sig för att titta närmre på saken och återvände till hamnen vid skymning. Med full snorkelutrustning och kamera simmade de ner till bottnen.

– Då såg vi runt 60 hajar och 20 rockor. Vissa var döda och vissa kippade efter syre med gälarna. Jag hade aldrig sett en haj innan så det var en märklig första upplevelse, säger han.

ANNONS

De såg pigghajar, klorockor och knaggrockor – arter som är klassade som starkt hotade och fridlysta. Både Erik Siemers och Emily Okcu van Dyke, som är marinbiologistudenter, tycker det känns overkligt att ha sett något sådant här i Sverige.

– Det rör sig förmodligen om bottentrålning som är ett skadligt fiskesätt för många djur och vattenlivet. Man har sett liknande i Filippinerna, men personligen känns det väldigt svårt att ta till sig att det är så nära, säger Emily Okcu van Dyke.

"Värre än jag befarade”

Efter att ha hört historien åkte undervattensfotografen Tobias Dahlin till platsen för att fånga det han fått nys om. Under sina cirka 15 år som fotograf har han aldrig sett något liknande. Han berättar att han såg över hundra stycken.

– Det var värre än jag befarade och emotionellt tufft att filma det. På vissa platser låg hajarna i högar, i vissa fall var de utspridda. Det kändes som rena hajslakten, säger han, och fortsätter:

– De har dumpats där i omgångar, eftersom en del förruttnade medan andra levde. Man kan ju gissa att det sker systematiskt.

Förundersökning om artskyddsbrott

På onsdagseftermiddagen inledde Kustbevakningen en utredning för att ta reda på vad som egentligen har hänt, något som P4 Väst var först att rapportera om.

ANNONS

– Vi har inlett en förundersökning om artskyddsbrott, säger Nils Berg på Kustbevakningen.

Han säger att Kustbevakningens första steg är att bekräfta uppgifterna, därefter börjar själva utredningen.

– Som kustbevakare ser jag oerhört allvarligt på att man inte följer regelverket runt fisket. Fiskebeståndet är dåligt rent generellt, och det är särskilt allvarligt i detta fall eftersom det rör sig om rödlistade arter.

Nils Berg säger att utredningen är i ett för tidigt stadium för att det ska gå att spekulera i eventuella påföljder. Grovt artskyddsbrott kan ge upp till tio års fängelse, men huruvida detta ärende kommer rubriceras som grovt brott återstår att se.

– Jag kan säga att vi jobbar hårt på att försöka lösa det. Det är ett högprioriterat ärende för Kustbevakningen.

Inga bevis

Hur de har hamnat där finns det inga konkreta bevis på i nuläget, men Martin Karlsson, utredare på fiskregleringsenheten på Havs- och vattenmyndigheten, har sina teorier.

– Den här fångsten är uppenbarligen fångad på annat ställe än i hamnen. Hajar och rockor skall enligt internationell och nationell lagstiftning skyndsamt eller omedelbart återutsättas beroende på vilken art det rör sig om, säger han.

Martin Karlsson berättar att man i det här fallet kan konstatera att djuren varken hanterats varsamt eller omedelbart eftersom de rimligtvis inte släppts ut igen i närheten av där de fångades.

ANNONS
Martin Karlsson, utredare på fiskregleringsenheten, tycker det är allvarligt att fridlysta arter i svaga bestånd anträffats på vattenbotten i Lysekil.
Martin Karlsson, utredare på fiskregleringsenheten, tycker det är allvarligt att fridlysta arter i svaga bestånd anträffats på vattenbotten i Lysekil. Bild: Natalie Greppi

Hur allvarligt är det att fridlysta hajar och rockor dumpas i havet?

– Jag tycker det är allvarligt naturligtvis, de har ett skydd av en anledning. Jag hoppas och tror inte att det sker någon annanstans. Men man blir ju orolig.

Han säger även att det finns en viss problematik i att hajar och rockor tas som bifångst i annat fiske. Eftersom de är fredade ska de skyndsamt släppas ned i vattnet igen.

Vem är ansvarig för det här?

– Yttersta ansvaret har givetvis den som fiskar, licensinnehavaren, att följa de regler som gäller.

Martin Karlsson berättar vidare att flera myndigheter samverkar i att kontrollera fiskeverksamheter, bland annat den han själv jobbar på, Kustbevakningen och Länsstyrelsen.

– Men med alla kontrollverksamheter gäller det att man är på rätt plats vid rätt tillfälle. Där får man bara bli bättre helt enkelt, säger han.

Väcker starka reaktioner

Händelsen har också väckt stor uppståndelse bland fiskare, berättar Peter Ronelöv Olsson på Sveriges fiskares producentorganisation.

– Jag får hur mycket samtal som helst om detta. Vi fick reda på detta när det kom ut på sociala medier, vi trodde inte att någon var så dum att man gjorde det, men uppenbarligen, säger han.

ANNONS

Han har själv reagerat starkt på att någon tycks ha dumpat hajarna i hamnen.

– Jag är väldigt upprörd och irriterad, det är inte okej. Det är bara så. Det är en jättelik irritation bland kollegorna kan jag säga.

Fakta: Rödlistade arter

  • Pigghajen är akut hotad. Den finns längs svenska västkusten ned till Öresund, men har i sällsynta fall påträffats i södra Östersjön. Populationsuppskattningar visar att arten har minskat med 95 till 98 procent sedan 1980-talet.
  • Klorocka, som också är akut hotad, förekommer i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Den har tillfälligt synts till i sydvästra Östersjön, och det är den vanligaste rockarten i Sverige. Internationella Havsforskningsrådet bedömer arten som överfiskad och rekommenderar en nollkvot.
  • Knaggrocka är en nära hotad art och mycket sällsynt, men den förekommer i Skagerrak och Kattegatt. Den är inte föremål för något riktat fiske i vare sig svenska farvatten eller i Nordsjön, men har fångats i betydande omfattning i blandade fisken och som bifångst vid bottentrålning.

Källa: SLU Artdatabanken

LÄS MER:Hittade två småfläckiga rödhajar nära Lysekil

LÄS MER:Trendbrott: Fler hajar till attack

LÄS MER:Stal sändare från haj – åtalas

ANNONS