Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Hus på Skaftö kan va-saneras

På Skaftö kan en av de större avloppsåtgärderna på senare år bli av om en ny detaljplan godkänns. Bakom åtgärden ligger Robert Blom, som vill sälja nio tomter ovanför Klubbans badplats på Östersidan.

Han är vd för Slätten Gård AB som exploaterar delar av Evensås-området. Men för att han ska få bygga bostäder längs en del av en känslig kuststräcka, kräver kommunen att det allmänna va-nätet byggs ut. Därför berättar Blom och delägarna i bolaget att de fått med sig ett stort antal stugägare i området, på att anslutna sina hus till en gemensam va-anläggning. Den ska mynna ut i kommunens va-nät.

– Vi blir 50–60 fastigheter som delar på kostnaderna och får betala omkring 160 000–180 000 kronor var.

Han säljer tomter för mellan 1,3–1,8 miljoner kronor på Evensås 1:6, som är ett 5,5 hektar stort markområde, men bara ett av flera exploateringsområden i regionen, där Skaftö växer. Den aktuella förtätningen av tomter sker på Slätten Gård AB, som är familjeägt och där Robert Blom är en av talesmännen.

I området Evensås finns många sommarstugor och en del färdiga asfalterade vägar vilket, hoppas Blom, underlättar exploateringen av nya tomter.

– Marken som vi nu vill stycka av och sälja som tomter ligger som naturmark i gällande detaljplan sedan 1967 och har därmed varit omöjlig att bebygga. Därför har detta dragit ut på tiden, förklarar Blom.

Nu kan det kanske gå vägen. Kommunstyrelsen lämnade redan för ett år sedan ett så kallat planbesked, vilket kan tolkas som en positiv signal, som visar att politikerna tycker att utbyggnaden kan bli bra.

Men Fiskebäckskil är ett hett område. Där byggs och planeras för byggen på flera håll. På Henriksberg bygger man redan för fullt nya villor, med utsikt över skärgården och in mot själva samhället.

Henriksberg ligger en bit ifrån området som Robert Blom vill bebygga. I Fiskebäckskils centrum är planen att bygga bland annat nya hyresrättslägenheter och på Utsiktsberget är en annan detaljplan på gång.

– Det som är bra med Bloms projekt är att man på privat initiativ satsar på att förbättra va-situatonen och förtätar ett sommarstugeområde för att förhoppningsvis möjliggöra fler åretruntboenden, säger Josefin Kaldo som är plan- och bygglovschef i Lysekil.

Men om och när planen kan vinna laga kraft, så att Robert Blom kan börja sälja tomter, är inte klart.

– När kommunstyrelsens ledningsutskott träffas nästa gång kommer de att ta ställning till vilka byggplaner som ska prioriteras. Det finns flera angelägna planer att välja emellan, berättar Josefin Kaldo.