Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu har underhållet på Lysekilsbanan upphört. Om tre år kan det komma ett beslut om nedläggning. Bild: Ingvar Spetsmark
Nu har underhållet på Lysekilsbanan upphört. Om tre år kan det komma ett beslut om nedläggning. Bild: Ingvar Spetsmark

Inget mer underhåll av Lysekilsbanan

Nu har underhållet av Lysekilsbanan upphört. De närmaste tre åren kommer det inte att satsas några ytterligare pengar på den nedläggningshotade järnvägen. Om tre år kan det tas beslut om att avveckla järnvägen som inte använts regelbundet sedan 2010.

– Den nya tågplanen började gälla den nionde december och det innebär att det inte längre ska satsas några pengar på underhåll av Lysekilsbanan, säger Jörgen Ryding, enhetschef på verksamhetsområde planering på Trafikverket väst.

Det är innebörden av det beslut som Trafikverket tog i februari i år.

Nytt beslut

Trafikverket uppger själva att de lagt 7-8 miljoner kronor per år i underhåll av Lysekilsbanan där det inte varit någon regelbunden godstrafik sedan 2010 när Stora Enso slutade köra sitt gods till Lysekil på järnväg.

Men Jörgen Ryding säger att det indragna underhållet inte är samma sak som en nedläggning av banan.

Ett beslut om att lägga ner Lysekilsbanan ska nämligen föregås av ytterligare utredningar där man tittar på flera olika saker. Exempelvis om järnvägen behövs av skäl som är viktiga för försvaret. Det är först efter en ny remissrunda där flera olika parter får ge sin syn på saken som det kan tas beslut att lägga ner Lysekilsbanan.

Kan omprövas

Enligt Trafikverket kan beslutet att dra in underhållet komma att omprövas om någon intressent är redo att driva trafik i en sådan omfattning att det åter blir aktuellt att återuppta underhållet. En ny storkund i hamnen i Lysekil skulle kunna ändra förutsättningarna för den här järnvägen. En annan tänkbar lösning är att banan tas över av någon extern part. Men hittills är det ingen som velat göra detta.

Sommaren 2015 beviljade Trafikverket dispens för sommartrafik med persontåg men intresset för detta var inte vidare stort och satsningen lades ner i förtid.

Enligt Trafikverket är det inte aktuellt att ge fler dispenser på grund av att säkerheten inte är tillräckligt hög.