Kämpade i åratal för dotterns rätt till NPF-utredning – stämde kommunen och fick 400 000

Som tonåring kastades hon mellan flera olika HVB- och Sis-hem. I stället för att få den utredning både hon och hennes mamma kämpade för fastnade hon i utsatthet, missbruk och självskadebeteende. Nu, nästan tio år efter att mardrömmen började, har kommunen medgett att de under flera års tid brustit i sitt arbete.
– Jag tappade bort mig själv, säger dottern.