Efter många turer godkänner mark- och miljööverdomstolen planerna på en ny spaanläggning på Skaftö.
Efter många turer godkänner mark- och miljööverdomstolen planerna på en ny spaanläggning på Skaftö. Bild: Bornstein-Lyckefors Arkitekter AB

Klartecken för omtvistad spaanläggning på Skaftö

En lång rättsprocess har nått sitt slut. Mark- och miljööverdomstolen godkänner slutligen planerna för en ny spaanläggning på Skaftö.
– Jag är glad och lättad över att den här domen kommit, säger Lars Andersson, exploatör och drivande bakom projektet.

ANNONS
|

Frågan om bygget har varit aktuell sedan 2006. Lysekils kommun har varit positivt inställd till anläggningen som skulle skapat många arbetstillfällen i kommunen. Boende i området, samt Naturskyddsföreningen, har däremot protesterat mot kommunens detaljplan och menat att närliggande mark- och naturområden exploateras för hårt.

Efter flera överklaganden och vändor i domstol har nu det slutgiltiga beskedet kommit. Mark- och miljööverdomstolen ger sitt klartecken för anläggningen i södra Stockvik.

– Det är en enorm glädje, för det är bara att konstatera att man har kämpat och det har varit ovisst. Jag är väldigt glad att det gått igenom, säger exploatören Lars Andersson.

ANNONS

Ilska mot domen: ”Det är förfärligt”

I domen kommer mark- och miljööverdomstolen fram till att Lysekils kommuns detaljplan stämmer överens med översiktsplanen. Man gör bedömningen att bygget ”inte kommer innebära någon påtaglig skada på aktuella riksintressen”.

– Det är förfärligt. Det här är ett jättestort ingrepp i orörd natur som kommer få stora konsekvenser, säger Inge Löfgren, ordförande i Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening.

Domen kan inte överklagas och har därför vunnit laga kraft. Lars Andersson ser fram emot att kunna inleda bygget.

– Om man får vara realist kommer vi förmodligen påbörja arbetet med väg, vatten och avlopp till hösten, och då kanske vi börjar med byggnationer till våren.

LÄS MER:Hotellet blir bra för turister och bra för Skaftö

LÄS MER:Skaftöbo vill stoppa spa-anläggning

LÄS MER:Stopp för bygge av spa-anläggning på Skaftö – igen

LÄS MER:Lysekils kommun överklagar domstolens nej till spa på Skaftö

ANNONS