Klimatsmarta familjen Kiel Olsson i Lyse ville inte avstå från barn

Att skaffa färre barn har pekats ut som det kanske smartaste klimatvalet, och allt fler funderar på att avstå från barn av samma skäl. För familjen Kiel Olsson i Lyse är det en livsstil att minska sitt klimatavtryck, men utan att kompromissa med det viktigaste.
– Det finns mer än CO2-beräkningar här i livet, säger trebarnspappan Kristoffer Kiel Olsson.