Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Kristineberg på Skaftö ska leda leda ett projekt i syfte att utveckla nya metoder när det gäller marin energi och teknik eller att ta fram nya typer av livsmedel. Bild: Lasse Edwartz

Kristineberg får sex miljoner för att utveckla marin teknik

Nu har Havs och vattenmyndigheten (Hav) beviljat ett bidrag på sex miljoner i syfte att utveckla nya metoder när det gäller marin energi och teknik eller livsmedel som har med havet att göra. Det är Kristineberg på Skaftö som fått uppdraget att hålla i det här utvecklingsarbetet.

– De pengar som vi satsar på det här projektet gör det möjligt för olika aktörer att testa sina idéer och se om de fungerar i verkligheten, säger Thomas Klein, tillförordnad enhetschef på enheten för forskning och miljömål på Havs och vattenmyndigheten.

Olika aktörer

Det är flera olika aktörer som deltar i det här projektet som pågår resten av året. Syftet med satsningen är att utveckla en nationell marin plattform för att testa olika saker som har med hållbar ekonomi, innovation och näringslivsutveckling som har med havet att göra.

Kristinebergs marina forsknings- och innovationscenter som drivs av Göteborgs universitet, Chalmers, Lysekils kommun, KTH, Svenska miljöinstitutet och statligt ägda Research Institutes of Sweden är med i projektet.

– Den här satsningen kan exempelvis handla om att pröva olika idéer som har med att utveckla nya typer av livsmedel som har med havet att göra. Det kan handla om att ta fram olika typer av sallader, odla alger eller ta fram nya metoder för odling av fisk eller skaldjur. Det kan också handla om att prova olika typer av energiutvinning ute till havs. säger Thomas Klein.

Nya jobb?

På lite längre sikt finns det förhoppningar att projektet ska kunna skapa fler arbetstillfällen, närproducerade livsmedel och ökad kunskap om havet. På kort sikt ska en nationell plattform utvecklas för att ta fram en handlingsplan för en hållbar blå ekonomi samt beskriva hur man kan bygga upp ett nationellt och internationellt nätverk med marina forskningsaktörer, i en virtuell marin mötesplats.

– Vår roll är att vara pådrivande och stödjande för forskning som ger nytta, säger Thomas Klein. Det här kan innebära att det tas fram nya metoder för utvinning av energi eller mat som är bra för allmänheten.

Anledningen till att Kristineberg fått i uppdrag att leda projektet beror på det geografiska läget och de möjligheter som finns att prova olika saker.

– Detta gör att det är intressant i ett nationellt perspektiv, säger Thomas Klein.