Lysekil blir testplats för laddning av elbåtar i Bohuslän

Snart kan det bli lättare att ladda sin elbåt längs Västkusten. Tanken är att fritidsbåtarna ska gå från fossil drift till eldrift. Lysekil blir en av två testkommuner för laddinfrastruktur i Bohuslän.
– Om folk vet att de kan ladda sin båt, väljer de att köpa en elbåt, säger Peter Berg, innovationsledare energi på Innovatum som driver projektet.