Lysekilsborna kan få Sveriges högsta avfallstaxa

Det har redan kostat hushållen i Lysekil upp till 250 kronor extra om året för att få en bättre rening – snart kommer en ännu högre nota när lakvatten från Siviks deponi ska renas på plats.
– Det blir Lysekils renhållningskollektiv som får betala, säger Matilda Gard, avdelningschef miljö och utveckling på Rambo.

Redan kund?Logga in här