Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu ser det ut som om planerna på nya bostäder i Tronebacken utanför Lysekil kan komma att genomföras. Bild: Ingvar Spetsmark
Nu ser det ut som om planerna på nya bostäder i Tronebacken utanför Lysekil kan komma att genomföras. Bild: Ingvar Spetsmark

Nu kan Lysekil få ett nytt bostadsområde

Nu ser det ut som om satsningen på ett 100-tal nya bostäder kring Tronebacken i Lysekil kan bli av. Kommunen har fått möjlighet att köpa två privatägda fastigheter för nio miljoner kronor och bli ensam ägare över ett större exploateringsområde.

I nästan 20 års tid har det funnits planer på ett nytt bostadsområde i trakter kring Tronebacken och det område som ligger mellan Gullmarsbaden och Fiskebäck. Men satsningen har inte gått att genomföras på grund av att kommunen och de privata markägarna inte kommit överens om hur satsningen ska genomföras. Dessutom har det funnits ett motstånd från bland annat Naturskyddsföreningen som anser att det är fel att exploatera det här området.

På väg att lösas

Men nu ser det ut som om situationen kan komma att lösas. Markägarna är nämligen beredda att sälja området till kommunen. Nu har kommunstyrelsen ställt sig bakom ett förslag som innebär att kommunen köper de två fastigheter som finns i området för nio miljoner. Fullmäktige har sista ordet i det här ärendet.

– Att parterna äntligen kommit överens innebär att den planerade satsningen äntligen kan genomföras, säger Bo Göthesson (S), ordförande i Byggnadsnämnden. Det behövs ytterligare områden där det kan byggas bostäder i vår kommun. Det vi vill är att skapa ett område där det kan byggas villor, radhus och hyresrätter. Det vore förödande om personer som får jobb i Lysekil tvingas bosätta sig i våra grannnkommuner på grund av brist på bostäder.

Uppdateras

Det cirka 60000 kvadratmeter stora området ligger tre kilometer utanför Lysekil och ägs i dag av Tronebacken Väst AB, Gösta Hoganders AB och kommunen. Arbetet med att ta fram en detaljplan som legat vilande sedan 2010 har inletts.

– Det är inte så att planprocessen avbrutits utan den har varit vilande, säger Fredrik Torstensson, avdelningschef på Gata och mark-enheten i kommunen. Det som pågår nu är att ett antal saker håller på att uppdateras innan det är dags att skicka ut planförslaget på samråd. Nästa steg i processen är att planen ska antas.

Planarbetet inleddes 2004 och 2010 skickades planen på utställningen innan det blev stopp. Sedan dess har den legat vilande men har nu återupptagits.

Miljöpartiet och dess företrädare Inge Löfgren reserverade sig mot förslaget på senaste mötet i kommunstyrelsen. I reservationen står det bland annat att grönområden i och i närheten av tätorter har stor betydelse för att hålla människor friska på grund av de möjligheter som finns att vandra.