Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fryst koldioxid som ska förvaras i tomma oljekällor i Norge kan bli en del i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid på Preemraff i Lysekil. Bild: Ronny B Nilsson
Fryst koldioxid som ska förvaras i tomma oljekällor i Norge kan bli en del i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid på Preemraff i Lysekil. Bild: Ronny B Nilsson

Ny metod ska samla in koldioxid på Preemraff

Inom kort inleds en satsning i syfte att minska utsläppen av koldioxid på Preemraff i Lysekil. Energimyndigheten och norska företaget Gassnova ska satsa totalt 17, 7 miljoner för att genomföra satsningen tillsammans med Preem och Chalmers. Målet på sikt är att bygga en fullskalig anläggning som ska minska utsläppen av koldioxid.

Att lagra koldioxid långt nere i marken lät länge som science fiction. Men så är det inte längre. Nu inleds en satsning i syfte att på sikt kunna ta fram en fungerande anläggning. Enligt pressmeddelandet från Preemraff finns det en ambition att bygga en fullskalig anläggning som ska tas i drift 2025.

Tas omhand

– Det är innebär förenklat att en del av koldioxiden på Preemraff tas omhand i exempelvis en skorsten på raffinaderiet, säger Niclas Brantingsson, presschef på Preem. Koldioxiden ska sedan i fryst tillstånd transporteras vidare till Norge där den ska lagras i tomma oljekällor.

De 17, 7 miljoner som anslagits den här gången till det så kallade CCS-projektet ska användas till att ta fram en en demonstrationsanläggning. Projektet har nyligen inletts och kommer att avslutas i december 2021.

– CCS-projektet i Lysekil kan bli en viktig pusselbit för att minska utsläppen av växthusgaser så att vi når målet om nettonollutsläpp till 2045. Vi uppskattar samarbetet mellan flera svenska och norska organisationer där man tagit ett helhetsperspektiv som täcker hela värdekedjan, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Undersöker olika hinder

Om satsningen genomförs och fungerar på ett bra sätt kommer 500000 ton koldioxid att varje år tas omhand på det här sättet. Tilläggas bör att Preemraff i dagsläget släpper ut 1, 7 miljoner ton koldioxid. Och att utsläppen väntas öka till 3, 4 miljoner ton när satsningen på det så kallade ROCC-projektet har genomförts. Det handlar om en planerad satsning som syftar till att omvandla tjockolja till renare bränslen, i första hand diesel och bensin.

Projektet ska utvärdera lösningarna och kostnaderna längs hela kedjan från det att koldioxiden fångas in vid raffinaderiet i Lysekil, till transport och till slutlagring av gaserna vid en lagringsplats utanför den norska västkusten. Projektet ska även undersöka de hinder som idag finns och som försvårar för samarbetet när det gäller att ta hand om koldioxid mellan Sverige och Norge.