Fryst koldioxid som ska förvaras i tomma oljekällor i Norge kan bli en del i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid på Preemraff i Lysekil.

ANNONS