Ummi Kavak, Ann-Louise Joshage, Sanna Lannesjö, Magnus Svensson och Rami Tobju är alla involverade i satsningen på en kulturmötesplats i Lysekils kommun.