Arbetet med att återskapa en gammal kanal på Skaftö har pågått sedan 2009. Men det finns en vägförening i området som inte vill upplåta mark till satsningen.