Nu har processen som syftar till att bygga om hotell Lysekil inletts. Ett preliminärt förslag till till detaljplan har skickats vidare till samråd.