Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/16

Politiker kräver alla kort på bordet

Nu kräver ett antal ledande politiker alla kort på bordet av vågkraftstillverkaren Seabased och energijätten Fortum. Kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) vill att området utanför Smögen åter öppnas upp för fiske.

Under årens lopp har förhoppningarna varit stora när det gäller Seabaseds planer på att tillverka vågkraftverk och många hoppas på nya arbetstillfällen. Just nu arbetar kommunens näringslivskontor med att ta fram ett förslag på köpe- eller arrendeavtal som innebär att bolaget kan bygga en ny fabrik på Grötö rev. Seabased har sedan 2013 ett optionsavtal på ett 40 000 kvadratmeter stort område i hamnen och avtalet förlängdes nyligen till den sista mars.

Men de ledande politikerna vill ha alla kort på bordet innan de släpper ifrån sig ett stor markområde i hamnen.

– Vi vill först veta att Seabased har något på gång innan vi släpper ifrån oss det här området, säger Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd i Lysekils kommun. Det handlar om mark som är viktig för oss ur strategisk synvinkel.

Johansson tror på Seabaseds satsning.

– Vågkraftverken har en framtid men det är svårt att starta och utveckla en helt ny teknik och nå full produktion. Det är också viktigt att det här bolaget kan samsas med nuvarande verksamheter som bedrivs i hamnen.

Oppositionsrådet Ronald Rombrant (Lp) tycker det är upp till bevis för Seabased.

– Jag tycker att kommunen haft ett stort tålamod med det här företaget och det är dags att de kommer med något konkret som vi kan ta ställning till. Det som vi är intresserade av är bland annat att få information om bolaget fått in några beställningar och om det finns nya investerare som är beredda att gå in och stödja företaget.

LÄS OCKSÅ: Fortum utreder vågkraftparkens framtid

Det finns en rädsla bland vissa politiker att släppa ifrån sig strategiskt viktig mark som sedan inte används på det sätt som utlovats. Det finns flera exempel där det inte gått som planerat.

Yngve Berlin (Kp) yrkade i en protokollsanteckning på att området inte ska säljas utan arrenderas ut när kommunstyrelsen i slutet av förra året tog beslut att förlänga optionsavtalet.

– På 90-talet köpte Lysekils kommun den gamla Sunextomten i hamnen för fyra miljoner och sålde den senare med en miljon i förlust till ett privat företag mot löften om nya jobb. Men det blev aldrig några nya arbetstillfällen och området användes inte på flera år innan det togs i anspråk för en blygsam verksamhet.

Det aktuella området på Grötö rev är ett strategiskt viktigt område i hamnen som ägs av kommunen.

– Det jag är rädd för är att området säljs till norska intressen som är ute efter att investera mark i ett kustnära område, säger Yngve Berlin. Det är bättre att skriva ett arrendeavtal med klausuler så att går att få tillbaka området om det inte blir någon verksamhet.

LÄS MER: Har svårt att konkurrera med sol och vind

Det område utanför Smögen där vågkraftsparken planeras är sedan flera år avstängd för bland annat fiske.

– Vi har vid flera tillfällen försökt ta kontakt med de som är ansvariga för projektet för att diskutera framtiden men det har inte lyckats, säger Mats Abrahamsson (M), kommunalråd i Sotenäs kommun. Vi kommer nu att kontakta företrädare för Fortum för att få reda på framtidsplanerna. Vi vill ha tillgång till det här området ute till havs igen om det inte finns planer på att starta någon form av aktivitet.

Enligt Abrahamsson är det exempelvis viktigt att fiskarna åter får tillgång till området om det inte används på det sätt som planerats.

LEDARE: Seabased måste ge besked

LÄS MER: