Preem bygger om för miljarder – inga nya jobb: ”Säkrar framtiden”

Preem satsar 5,5 miljarder kronor på ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil. Målet är att bli störst på förnybart flygbränsle i Europa. Projektet kommer att sysselsätta runt tusen personer under arbetets gång men ger inte fler arbetstillfällen på sikt.