Preemraff i Lysekil påverkas av Preems varsel, men i vilken utsträckning är ännu oklart.