Bland annat frityrolja ska bli diesel vid raffinaderiet i Lysekil.

ANNONS