En Lysekisbo döms till fängelse för utpressning och försök till utpressning.