Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skötseln av gator och parker kund ha fungerat bättre i Lysekil. Det konstaterar kommunens revisorer. Bild: Lasse Edwartz
Skötseln av gator och parker kund ha fungerat bättre i Lysekil. Det konstaterar kommunens revisorer. Bild: Lasse Edwartz

Revisorer kritiserar gatu- och parkskötsel i Lysekil

Det finns flera brister i de avtal som tagits fram mellan Lysekils kommun och det kommunala bolaget Leva när det gäller skötsel av av gator och mark. Det konstateras i en revisionsrapport av revisionsbyrån Pwc.

– Det finns en del oklarheter när det gäller hur avtalen tolkas även om det inte är någon katastrof, säger Mikael Pehrson, ordförande i kommunrevisionen.

Det är revisionsbyrån Pwc som granskat kommunens avtal från 2008 med Leva i Lysekil som är ett kommunalt ägt bolag som bland annat ägnar sig åt vatten och avlopp, fjärrvärme och elnät.

– Det senaste året har vi diskuterat hur ett nytt avtal ska se ut och nu har ett nytt avtal som ska gälla från och med första maj tagits fram, säger Per Garenius, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Följs inte

I revisionsrapporten konstateras att det avtal som handlar om underhållet av gator och parker i kommunen inte är ändamålsenligt. Det handlar bland annat om hur avtalet ska tolkas, vilka tjänster som ingår och vem som har ansvaret för olika typer av åtgärder.

Ett antal intervjuer har gjorts med tjänstemän på kommunen, samhällsbyggnadsförvaltning och avdelningen Mark och gata. Dessutom har revisorerna granskat avtalet som inkluderar hur förvaltningen av kommunens parker, gräsmattor, gator och vägar fungerar.

En av de som intervjuas hävdar att kommunen får allt mindre för pengarna och att avtalet inte används på rätt sätt.

De som arbetar för det kommunala bolaget Leva anser däremot att avtalet använts som det är avsett.

Har inte fungerat

I revisionsrapporten konstateras vidare att det varit stor omsättning på personal både hos kommunen och Leva sedan avtalet skrevs 2008 och att det i sin tur lett till vissa problem när det gäller tolkningen av avtalet. Och att det borde vara affärsmässigt av kommunen och Leva att gå igenom gällande avtal med jämna mellanrum för att vårda affärsrelationen.

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) har inte några kommentarer att ge eftersom han inte hunnit ta del av rapporten.

Det har däremot oppositionsrådet Ronald Rombrant (Lp) gjort.

– Det jag kan säga är att verksamheten inte fungerar på det sätt som parterna avtalat om. Det kan bland annat innebära att kommunen måste betala mer än vad de borde. Min uppfattning är att det inte borde vara på det här viset eftersom det handlar om ett bolag som ägs av kommunen. Det borde fungera utan några problem, säger Ronald Rombrant (LP).