Skarstad gamla skola – från knarkfabrik till familjeidyll

Intresset var stort när Skarstad skola i Lysekil låg ute för försäljning - trots att huset hade hyst knarktillverkning i stor skala och var i skriande behov av renovering. En familj med fyra barn vågade satsa, och nu är de igång med att rusta upp den gamla skolbyggnaden.
– Vi blev förälskade i själva huset, säger Erica Lund Gerell, mamma i familjen.