Sommarkrogarna varnar: Personalkris på flera fronter

Februarisolen tittar fram och om några månader drar en ny sommarsäsong igång. Den stora bristen på restaurangpersonal är ett fortsatt problem, och söktrycket till restaurangskolorna alltjämt magert.
– Nu har även bristen på servispersonal blivit ett problem, säger Reine Patriksson, Brygghuset i Fiskebäckskil.