Per Garenius, samhällsbyggnadschef
, Glenn "Glicko" Andersson
, Linda Wising, handläggare 
, Leif Schöndell, kommundirektör
 och Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd,, var under tisdagen på plats och höll en minnesstund för de som omkom i Scandinavian Star-katastrofen.

ANNONS