Tidigare beslut talar mot upprustning av Lysekilsbanan

Lysekilsbanans framtida öde svävar i myndighetspolitiskt limbo. Först nästa vår väntas Trafikverket ha ett underlag för att fatta beslut om eventuell nedläggning. Bohusläningen har granskat tio års förändringsbeslut från Trafikverket. En enda gång har en tidigare utdömd sträcka väckts till nytt liv.