Underskott i omsorgen tvingar fram nya besparingar

Den sociala verksamheten i Lysekils kommun väntas göra ett underskott på 11,7 miljoner kronor i år. Nu har socialnämnden ställt sig bakom ett förslag i syfte att få ner kostnaderna. En del i det hela handlar om att minska antalet årsarbetare i hemtjänsten med fem tjänster.