Den planerade utbyggnaden av Preemraff ska prövas av Mark och miljööverdomstolen i Stockholm.

ANNONS