Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Närmare 2000 fartyg kommer till Brofjorden vare år för att lossa eller lasta olika typer av produkter. Några av fartygen ankrar i Åbyfjorden i väntan på kajplats. Bild: Lasse Edwartz
Närmare 2000 fartyg kommer till Brofjorden vare år för att lossa eller lasta olika typer av produkter. Några av fartygen ankrar i Åbyfjorden i väntan på kajplats. Bild: Lasse Edwartz

Utredning kan stoppa för ankring

Det finns inte något generellt förbud för fartyg mot att ankra i Åbyfjorden trots att fjorden ingår i ett Natura 2000-område. Länsstyrelsen utreder om detta påverkar miljön, något som kan stoppa ankringen.

– Det finns inte något generellt förbud mot att ankra i Åbyfjorden inom det område som ingår i Natura 2000-området. Men det finns också naturreservat längs Åbyfjorden och där gäller andra regler, säger Erik Brimse, handläggare på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Extra skyddsvärt

Natura 2000 är EU:s klassning för extra skyddsvärda områden. Det finns inte några utpekade föreskrifter vad som gäller, däremot utpekade naturtyper som ska skyddas. Länsstyrelsen vill veta om ankringen i fjorden påverkar miljön på betydande sätt.

– Det behövs ett tillstånd om man gör något som skadar miljön i ett område som ingår i ett Natura 2000-område, säger Erik Brimse.

De ankare som används brukar väga mellan sex och sju ton och till detta kommer en kraftig kätting som delvis ligger på havsbotten.

Stefan Agrenius har tidigare arbetat som marinbiolog på Göteborgs universitet med inriktning på vad som händer på havsbottnarna. Han anser inte att fartyg som lägger till i Åbyfjorden vid enstaka tillfällen utgör något hot mot havsbotten som i huvudsak består av lerbotten. Ankare brukar ligga på 25 meters djup.

Går snabbt

– Det hade varit en sak om många fartyg lagt till i fjorden, säger han. I det här fallet handlar det bara om några enstaka fartyg som lägger till och botten återhämtar sig relativt snabbt.

Väntar på ankringsplats. De fartyg som kommer till Preemraff för att lasta eller lossa olika typer av produkter måste ibland vänta på olika platser för ankring. vissa fartyg lägger till i Åbyfjorden som är et skyddsklassat område.