Karin Blomstrand (L) hoppas att bygget av en ny skola i Munkedals tätort kommer igång så fort som möjligt.