Asfaltering på E6 i Munkedal klar snabbare än väntat

Sedan några veckor tillbaka har det pågått asfalteringsarbete på E6 mellan Örekilsälven och Håby. Trafiken har letts om, tidvis med långa köer som följd. Men nu meddelar entreprenören Peab att arbetet blir klart tidigare än beräknat.
– Vi har kört dygnet runt och har utfört arbetet på halva tiden, säger Anna-Karin Svantesson, kommunikationsansvarig å bolaget.
Ville spara tid