Karin Blomstrand (L) tycker det är fel att renovera Bruksskolan och Munkedalsskolan och tror att en ny skola är bäst för barnen.