Beslutet: Helt ny F-6 skola i Munkedal

På onsdagen beslutade barn- och utbildningsnämnden att stödja majoritetens nya förslag om en helt ny F-6-skola som ersättare för Munkedalsskolan och Bruksskolan.