Ove Göransson, ordförande i PRO, tycker att något måste göras för att pensionärsorganisationerna i Munkedal ska få tillgång till bra lokaler vid olika sammankomster.

ANNONS