Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Beslutet att anta budgeten i Munkedals kommun kommer att tas först i november. Bild: Stefan Karlsson
Beslutet att anta budgeten i Munkedals kommun kommer att tas först i november. Bild: Stefan Karlsson

Budgetbeslut i Munkedal först i november

Förslaget till budget för Munkedals kommun skulle klubbas igenom i fullmäktige i slutet av juni. Men ändrade förutsättningar när det gäller kostnader för välfärdsnämnden ledde till att förslaget bordlades. Nu pekar det mesta på att budgeten antas först i november.

– De olika nämnderna arbetar redan nu för att anpassa sin verksamhet efter de ramar som finns i förslaget till budget. Det enda som händer nu är att budgeten kommer att tas lite sent på året och jag tror inte att detta innebär några problem, säger Jan Hognert (M), kommunalråd i Munkedals kommun.

Ändrade förutsättningar

Det är ändrade förutsättningar för välfärdsnämnden i Munkedals kommun som ledde till att de fyra oppositionspartierna begärde och fick igenom en minoritetsåterremiss när det gäller budgetförslaget i fullmäktige. Bakgrunden är att kommunen överväger att ta hem viss heldygnsvård i egen regi istället för att som idag köpa tjänsten av extern utförare.

– Jag kan i dag inte i dag säga exakt vilka siffror det handlar om men vi har några ärenden som är mycket kostsamma i kommunen, säger Catarina Dunghed, socialchef i Munkedals kommun som räknar med att olika frågetecken kommer att redas ut inom de närmaste månaderna.

Under mötet i fullmäktige behandlades ett förslag om ytterligare 2,5 miljoner kronor till välfärdsnämnden. I det framtagna underlaget som presenterades på fullmäktige framförs ett önskemål om ytterligare 2,5 miljoner för att kunna göra olika satsningar inom bland annat LSS, anställa mer personal och byta ut fönster mot okrossbara fönster.

Vill veta mer

I debatten hävdade Johnny Ernflykt (M), ordförande i välfärdsnämnden, att det fanns en risk för ytterligare kostnadsökningar.

– Det fanns vissa oklarheter i de siffror som vi fått ta del av från förvaltningen och nu har vi begärt att mer fakta tas fram, säger han.

Oppositionsrådet Liza Kettil (S) hade velat ha en mer konkret siffra på mötet i fullmäktige. Det som hände var att både hon och övriga oppositionspolitiker var helt ovetande.

– Det var därför som vi begärde bordläggning, säger hon. Det pratas om ökade kostnader på miljoner och det är mycket pengar och ändrade förutsättningar i en liten kommun.

Liza Kettil har ännu inte heller fått ta del av några siffror och hon har förståelse för att det kan bli svårt att göra detta under semestertider.

– Men det ska bli ett extra möte i kommunstyrelsen i augusti och då vill jag veta vad som gäller.