Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Nu försvarar kommunalrådet Åsa Karlsson (S) den utredning som gjorts när det gäller skolornas framtid i Munkedals kommun.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Därför vill kommunalrådet att skolnedläggningar utreds

"Jag är i nuläget inte beredd att säga vilket av de fyra förslagen som vårt parti kommer att stödja", säger Åsa Karlsson (S).

– Det här gör vi med tanke på de bästa för alla barn och ungdomar i vår kommun, säger Åsa Karlsson (S), kommunalråd i Munkedals kommun. Jag har förståelse för att många är upprörda när det finns ett förslag att lägga ner skolor.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Det finns flera anledningen till varför den här frågan har utretts. Bakgrunden är, enligt Karlsson, återkommande samtal med bland annat lärare om standarden på skolorna i kommunen.

Omoderna

– Flera skolor är omoderna och uppfyller inte längre dagens krav när det gäller att bedriva en modern undervisning. Det handlar bland annat om brist på uppehållsrum och att det måste satsas mer på en modern miljö med it.

I utredningen konstateras att samtliga skolor med barn från förskolan och upp till årskurs sex är i behov av omfattande underhåll. Bruksskolan, Munkedalskolan och Centrumskolan måste dessutom byggas ut. Nämnas bör att anslagen för att underhålla skolorna i Munkedals kommun de senaste tio till 15 åren har varit för lågt.

– Det som händer nu är att den politiska processen inleds, säger Åsa Karlsson. Jag är i nuläget inte beredd att säga vilket av de fyra förslagen som vårt parti kommer att stödja.

I slutet av mars ska det framtagna förslaget diskuteras politiskt för första gången i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Likvärdig undervisning

Åsa Karlsson vill framhålla att förslaget har tagits fram eftersom det handlar om att se till det bästa för eleven och se till att alla får en likvärdig undervisning.

I utredningen står det bland annat att stora utmaningar väntar för sektor barn och utbildning. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda likvärdiga skolor och moderna, effektiva, flexibla och anpassade lärarmiljöer.

Ett viktigt problem att lösa handlar om att rekrytera behörig personal.

– I dag har vi problem att få behöriga lärare till en av våra skolor, säger Åsa Karlsson som inte vill peka ut vilken skola det handlar om.

Oppositionsrådet Ann-Sofie Alm (M) konstaterar att detta är ett stort problem.
– Vi står bakom den utredning som har gjorts men har ännu inte tagit ställning till de olika förslagen, säger hon. Det här handlar om barns rätt till en bra undervisning och därför tvekar vi inte att ta ett tufft beslut i den här frågan. Ett stort problemen handlar om svårigheterna att få tag i behöriga lärare. Situationen är akut i Hedekas där det inte går att tillsätta lediga tjänsterna. Det har gjorts flera försök att hitta lärare genom att erbjuda fortbildning och bättre löner men utan resultat.
Enligt Alm är situationen även allvarlig i Hällevadsholm när det gäller att hitta lärare.
– Men där är situationen inte lika allvarlig som i Hedekas, säger hon.

Allt svårare

I utredningen konstateras att det blivit allt svårare att rekrytera personal till förskola, fritids och skolan om det inte skapas bättre förutsättningar. Och att det är en omöjlig utmaning att behålla behörig personal på de sju skolor som i dag finns i Munkedals kommun.

Men de här argumenten biter inte på Matheus Enholm (SD).
– Vi kommer aldrig att stödja ett förslag som innebär att skolor läggs ner, säger han. I stället borde det satsas mer på att locka lärare till glesbygden. Ett sätt är att de som kan tänka sig att jobba i en skola på landsbygden ska få en del av sina studielån betalda om de jobbar några år i en skola på landsbygden. Vi jobbar på riksplanet för att detta ska bli lagligt.