Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bevaras. Det blir ingen ny båthamn med över 100 båtplatser i Gårvik. Detta eftersom byggnadsnämnden avslutat detaljplanearbetet. Arkivbild.

Detaljplanearbete för Gårvik avslutas

Det har länge pratats om att det skulle bli en marina med över 100 båtplatser, hamnanläggning och flera sjöbodar i Gårvik. Men nu har byggnadsnämnden stoppat detaljplanearbetet.

Hösten 2011 inleddes arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Gårvik strandzon, Munkedals kommun. Tanken var att man skulle förbättra det rörliga friluftslivet i hamnen och vid badplatsen.

Det föreslogs bland annat en ökning av antal båtplatser i hamnen från 50 till över 100. Men boende i området meddelade tidigt att de var oroliga över att detta skulle innebära att Gårvik blev en stor marina, vilket också skulle medföra stora trafikproblem och svårt att hitta parkeringsplatser.

Samtidigt har det även varit diskussioner om en hamnanläggning och flera sjöbodar ska upp i området. Protesterna har pågått länge och de har inte stoppat där och då.

En del i detaljplanearbetet handlade nämligen också om att riva Gula villan. Men i augusti 2014 konstaterade Bohusläns museum att villan hade ett kulturhistoriskt värde och förslaget om en eventuell rivning togs bort.

Men frågan kvarstod om vem som skulle underhålla huset. Det var då som Intresseföreningen Gula Villan bildades med syfte att bevara villan. Nu, sex år senare, har mycket förändrats i detaljplanen. Hamnanläggningen och sjöbodarna har tagits bort.

Badet och badplatsområdet är numera skyddat som allmän plats och Gula villan har fått byggrätt, vilket innebär att den kan fortsätta fungera som byggnad även i fortsättningen.

Med anledning av detta konstaterar byggnadsnämnden i Munkedal nu att det inte finns något nytt jämfört med befintlig detaljplan.

– Inte heller båthamnen är aktuell längre och det innebär att vi inte behöver någon ny detaljplan. Därför har vi kvar den gamla detaljplanen från 1965, säger samhällsbyggnadschefen Mats Tillander.

Han tillägger att förvaltningen har gjort bedömningen att ett avbrytande av planarbetet inte medför några negativt effekter.

Men trots att byggnadsnämnden nu stoppat arbetet med en ny detaljplan, kan det fortfarande bli förändringar meddelar Mats Tillander.

– Vi planerar ett gångstråk för att förbättra tillgängligheten inom badplatsområdet. Men detta är inget som vi behöver en ny detaljplan för att göra. Det går bra med befintlig detaljplan säger han. Dessutom ska vi titta över offentlig toalett och eventuellt pumpstation för allmänt va.