Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Skolinspektionen kommer under vårterminen att fortsätta göra tillsyn på skolorna i Munkedals kommun.

Första resultatet efter granskningen

Efter Skolinspektionens granskning av skolorna i Munkedal har det första resultatet kommit in och det är en positiv bedömning.

Bohusläningen har tidigare berättat att Skolinspektionen kommer att besöka och göra tillsyn på grundskolorna i Munkedals kommun under våren.

Att göra en tillsyn på skolor i landet är något som Skolinspektionen gör regelbundet för att se till att skolverksamhet följer gällande lagar, regler och läroplaner.

Nu har de första resultaten kommit från Skolinspektionen. De har bland annat tittat på områden som undervisning och lärande, extra anpassningar och särkilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande och förutsättningar för lärande och trygghet.

På tillsynen har inga brister blivit konstaterade, vilket visar att de granskade områden lever upp till författningens krav.

Dock kunde Skolinspektionen hitta en brist på en av skolorna. I bedömningen påpekar skolinspektionen att rektorn inte ser till att elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans tid används i stället till åtgärdande insatser och det förebyggande arbetet är i ett planeringsskede.

Skolan behöver nu vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. Senast i augusti ska åtgärden vara vidtagen meddelar Skolinspektionen.